Professional öndüriji Seabuckthorn miwe ýagy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Jiangxi, Hytaý
Marka ady:
ODM
Model belgisi:
SJY
Ys:
häsiýetli deňiz ýakasy ysy bilen
Esasy mazmun:
deňiz kenaryndaky flawon
Üpjünçilik görnüşi:
OEM / ODM
Görnüşi:
Suwuk
Görnüşi:
Seabuckthorn, OBM
Reňk:
gyzyl-mämişi ýa-da goňur reňkli
Çig mal:
deňiz tohumy tohumy / miwe ýapraklary

 OEM & ODM sargytlary kabul edilýär. 

Hususy ownuk çüýşäni satmak Professional öndüriji Seabuckthorn miwe ýagy

 

  • Çalt hereket etmek / aňsatlyk bilen siňmek
  • Deriniň ähli görnüşleri üçin
  • Gyralary / ýaş tegmillerini azaltmaga kömek edýär
  • Deriniň dikelmegine we sagalmagyna kömek edýär

Önümiň jikme-jigi:

 

1. Reňk: gyzyl-mämişi ýa-da goňur-gyzyl
2. Ys: häsiýetli deňiz ýakasy ysy bilen
3. Otnositel dykyzlyk: 0.9165 ~ 0.9380
4. Döwülme görkezijisi: 1.4750 ~ 1.4965
5. Odod gymmaty: 146.0 (g / 100g)
6. Saponifikasiýa bahasy: 183,6 (mgkOHg)
7. E witamini: 98.3 (mg / 100g)
8. Mazmuny: deňiz kenaryndaky flawon> 65%

 

Bukjanyň görnüşi:

1kg plastmassa we metal çüýşe 5kg plastmassa we metal çüýşe 10kg plastmassa we metal çüýşe 25kg plastmassa we metal deprek 50kg plastmassa we metal baraban 100kg metal baraban 180kg metal baraban    

Sowuk basylan deňiz garpyz miwesi ýagy

Deňiz bagty agajy witamin agajy hökmünde giňden tanalýar we onuň miwelerinde C witamini alma garanyňda 200 ~ 800 esse, A witamini käşirden 3 esse, Ginsengden 4 esse superoksid dismutazasy bar.
Acagly kislotalara, aminokislotalara, witaminlere we minerallara baý, deri we kelläňiz üçin ajaýyp nemlendiriji bolup, öýjükleriň çalt täzelenmegine kömek edýär, garramagyň, tegmilleriň, menekleriň, saç dökülmegiň wagtyndan öň ýüze çykmagynyň öňüni alýar.
Düwürtik, toshbaýaz, ekzema, roza, gury kelläňiz (kepek) we günüň ýanmagy ýaly deriniň islendik gyjyndyrmasy / çişmegi ýaly dowamly deri ýagdaýlaryny bejermek üçin ulanyň.

Dolduryjylar ýok, erginler ýok, paraben ýok, alkogol ýok, hoşboý ys ýok, goşundylar ýa-da himiki maddalar ýok.Zalymlyk mugt önüm

 


 

 

Gaplamak we eltip bermek.

 

1

Port

FOB Şanhaý / belli porty ýükleýär 

2

Töleg

T / T,Günbatar bileleşigi

3

Bukja

Galvanizli polatdan 25kg, 50kg, 180kg / baraban deprek. Şeýle hem bar

Alýumin çüýşesi (1kg, 5kg, 10kg üçin), öz islegiňiz üçin.

4.

Saklamak

Salkyn we gurak gowy ýapyk gapda saklanýar, çyglylykdan we güýçli ýagtylykdan / yssydan uzak duruň.

5

Ýaramlylyk möhleti

Iki ýyl guýy astynda saklanýar we uzakda saklanýar

göni gün şöhlesinden.

6

Eltip bermek

wagt

Taýýar aksiýa, 5-10 gün.

7

Ibermegiň ýollary

Howa / Ekspress / Deňiz boýunça, öz islegiňiz boýunça dürli iberiş usuly.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň