Habarlar

 • Jiangxi Baicao Pharmaceutical Co., Ltd CBE sergisine hoş geldiňiz

  Jiangxi Baicao Pharmaceutical Co., Ltd CBE sergisine hoş geldiňiz

  Derini bejermek, makiýaup we reňkli kosmetika, hoşboý ys, makiýa accessories esbaplary, şahsy ideg, öý ýuwujy serişdeler, tebigat we saglyk gözellik önümleri, franşizalar we bölek satuw dükanlary, importçylar, agentler we paýlaýjylar.B ...
  Koprak oka
 • Efir ýaglaryny ulanmak

  Efir ýaglaryny ulanmak

  Bu günler giňden ýaýran ynanjyň tersine, efir ýaglary diňe aromaterapiýada däl, eýsem gündelik makalalaryň köpüsinde hem ulanylýar.Iýmitiň we içginiň tagamyny almak üçin, ýakymly ysly tütetgi we öý arassalaýyş önümlerine ys goşmak üçin ulanylýar.Aslynda, eseriň giňelmeginiň esasy sebäbi ...
  Koprak oka
 • Efir ýaglary nädip çykarylýar?

  Efir ýaglary nädip çykarylýar?

  Efir ýaglary ýokary konsentrirlenen, tebigy ösümlik esasly aromatiki suwuklyklar, aromaterapiýa, derini bejermek, şahsy ideg, ruhy we beýleki saglyk we aň-düşünje programmalarynda howpsuz ulanylanda köp peýdalary hödürleýär.Essentiýa ...
  Koprak oka
 • Esasy ýaglar näme?

  Esasy ýaglar näme?

  Efir ýaglarynyň köpüsi bug arassalamak arkaly alynýar.Bu usul bilen suw gazanda gaýnadylýar we bug suw küýzesiniň üstünde asylan ösümlik materialyndan geçip, ýag ýygnaýar we bugy suwa öwürýän kondensator arkaly geçirilýär.Ahyry p ...
  Koprak oka
 • API China & PHARMPACK & SINOPHEX & PHARMEX

  API China & PHARMPACK & SINOPHEX & PHARMEX

  Hytaýyň altyn üpjün edijisi, GMP kepillendirilen efir ýaglary we ösümlik ekstraktlary hökmünde API China-a her sessiýa gatnaşýarys, farmakopiýanyň standart hili we doly hyzmaty sebäpli içerki we daşary ýurtly täze we köne müşderilerden gowy abraý gazandy.API Hytaý öňdebaryjy ...
  Koprak oka