Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýyň Jiangxi şäheriniň Jiangxi ykdysady we ösüş sebitinde ýerleşýän Jiangxi Baicao Pharmaceutical Co., Ltd.GMP zawodymyz bar we 28,600 inedördül metr meýdany eýeleýäris.Birinji seminar alty önümçilik liniýasy bilen tebigy efir ýaglaryny öndürýär, ikinji ussahana alty önümçilik liniýasy bilen ösümlik ekstraktyny öndürýär. Kompaniýanyň dünýäde yzygiderli önümçiligi üpjün edip biljek ýokary hilli gözegçilik merkezi we hünärmen gözleg topary bardy. müşderiniň talaby.

Kompaniýa ýerli ýerli ösümliklerden alnan tebigy tagam ýaglaryny, ösümlik efir ýagyny, tebigy ösümlik ekstraktyny öndürdi.Ewkalipt, narpyz, çaý agajy, patchuli ýaly.ýorunja, ginseng ekstrakty, epimedium ekstrakty, paeonol we ş.m. Lukmançylyk, kosmetika, saglygy goraýyş önümleri, temmäki, azyk goşundylary we ş.m. dürli ugurlarda giňden ulanylýan önümleriň her görnüşi.Önümler Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we sebitdäki beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Ygtybarlylyk ýörelgesi bilen gazanylan tehnologiýa bilen ösen hiliň bardygyny öňe sürýäris.Uzak möhletli ýokary hilli önümler, amatly bahalar, iň çeýe marketing mehanizmi üçin.Saparyň dowamynda täze we köne müşderileri mähirli garşylaň, dostluk we hyzmatdaşlyk, ajaýyp dörediň.

Kompaniýanyň medeniýeti

Maksat

dünýäde efir önümlerini saýlamak

Standart

gowy abraý döretmek üçin bazara üns beriň

Topar

agzybirlik we hyzmatdaşlyk, bagtly iş

Ruh

hakykaty we hemişelik, awtomatiki we öz-özünden gözlemek

Stil

uly zatlara üns beriň we ownuk zatlardan başlaň

Hil syýasaty

deňlik esasynda ýaşamaga, ösüşe we netijelilige çalyşyň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tejribe:

Ekiş ekişlerinden başlap, efir ýaglarynyň dürli ulanylyşy üçin baý tejribe bilen.

Şahadatnama:

gmp.ISO 9001 şahadatnamasy we FDA tassyklandy.

Hil wadalary:

Ösümlik ekstrakty, Tebigy efir ýagy, GC / HPLC / GCMSD tarapyndan synag

Goldaw beriň:

Önümler barada maglumat we tehniki hyzmat bilen üpjün ediň.

Laboratoriýa:

Professional gözleg topary we ösen synag enjamlary: GCMSD, HPLC, GC.

Häzirki zaman önümçilik zynjyry:

GMP arassalaýyş ussahanasy.

Kompaniýanyň taryhy

 • 2012.3 Ykdysady we Tehnologiýa Ösüş Sebitinde ýerleşýän Jiangxi baicao farmasewtika kärhanasy.
 • 2013.12 3600 ösümlikli nebit çykarmak otagy bolan täze zawod tamamlandy.
 • 2015.8.12 GMP barlagyny bir gezek tassyklady.
 • 2016.3 Üýtgäp durýan ýag, CFDA tarapyndan göçürme faýlyny tassyklady.
 • 2018.8 Kompaniýa ISO9001: 2015 & FDA-a ýetdi.
 • 2020.3 SGS tarapyndan Glod Plus üpjün ediji şahadatnamasyny tassyklady.
 • 2021.7 Kompaniýa ISO9001: 2015-e ýetdi

Kompaniýa şahadatnamasy

 • şahadatnama-01
 • şahadatnama-02
 • şahadatnama-03
 • şahadatnama-04
 • şahadatnama-05
 • şahadatnama-06
 • şahadatnama-07